. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
.

[ بازگشت ]

   

 16/9/1391 - شباهت بازي هاي دور رفت امسال و پارسال باريج اسانس

شباهت بازي هاي دور رفت امسال و پارسال باريج اسانس

پارسال در چنين برهه اي ميرمصطفي شجاعي به سبب كسب نتايج ضعيف از تيم باريج اسانس كنار گذاشته شد
 

تيم واليبال باريج اسانس كاشان امسال نيز در دور رفت مرحله مقدماتي بيست و ششمين دوره  مسابقات واليبال ليگ برتر مردان باشگاههاي كشور جام شهيد حسن طهراني مقدم با 10 امتياز در رده دهم جدول ماندگار شد .   
عملكرد تيم باريج اسانس كاشان در دور رفت دوره كنوني دقيقا" شبيه به دور رفت دوره قبل است كه ميرمصطفي شجاعي سرمربي اش بود . 
پورتال خبري كاشان با مروري به بازي هاي دور رفت اين تيم در پارسال و امسال به بخشي از اين شباهت ها اشاره مي كند : 
.................................       
- تيم باريج اسانس در بيست و پنجمين دوره مسابقات واليبال ليگ برتر مردان جام خليج فارس با 13 تيم ديگر رقابت كرد . 
- تيم باريج اسانس در بيست و ششمين دوره مسابقات واليبال ليگ برتر مردان جام سردار شهيد حسن طهراني مقدم با 11 تيم ديگر رقابت مي كند .     
.................................
- تيم باريج اسانس در دور رفت دوره قبل از 13 بازي ، 12 امتياز كسب كرد . 
- تيم باريج اسانس در دوره رفت دوره كنوني از 11 بازي ، 10 امتياز كسب كرد . 
.................................
- تيم باريج اسانس در پايان بازي هاي دور رفت دوره قبل در رده دهم  قرار گرفت . 
- تيم باريج اسانس در پايان بازي هاي دور رفت دوره كنوني در رده دهم قرار گرفت . 
.................................
- تيم باريج اسانس در دوره رفت دوره قبل از 13 بازي 5 پيروزي و 8 شكست را در عملكرد خود به ثبت رساند .    
- تيم باريج اسانس در دوره رفت دوره كنوني از 11 بازي ، 4 پيروزي و 7 شكست را در عملكرد خود به ثبت رساند .    
.................................
- تيم باريج اسانس در دور رفت دوره قبل در 3 بازي خانگي و 2 بازي خارج از خانه به پيروزي رسيد .   
- تيم باريج اسانس در دور رفت دوره كنوني در 3 بازي خانگي و 1 بازي خارج از خانه به پيروزي رسيد .   
.................................
- تيم باريج اسانس در دور رفت دوره قبل در 3 بازي خانگي و 5 بازي خارج از خانه به حريف خود باخت .
- تيم باريج اسانس در دوررفت دوره كنوني در 3 بازي خانگي و 4 بازي خارج از خانه به حريف خود باخت
.................................  
- تيم باريج اسانس در دور رفت دوره قبل  در 4 بازي با نتيجه ( 3 - 2 = 2 امتيازي ) و در يك بازي با نتيجه ( 3 - صفر = 3 امتيازي ) بر حريف فائق آمد . 
-   تيم باريج اسانس در دور رفت دوره كنوني  در 3 بازي با نتيجه ( 3 - 2 = 2 امتيازي ) و در يك بازي با نتيجه ( 3 - 1 = 3 امتيازي ) بر حريف چيره شد . 
.................................
- تيم باريج اسانس در دور رفت دوره قبل و هم در دوره رفت دوره كنوني موفق به شكست نوين كشاورز ، پيشگامان كوير يزد و آلومينيوم المهدي شد . 
- تيم باريج اسانس در دور رفت دوره قبل تيم قعر جدولي كرمان را ( ( 3 - 0  = 3 امتيازي ) شكست داد اما در دوره رفت دوره كنوني تيم قعر جدولي جواهري گنبد را ( 3 - 2 = 2 امتيازي ) مغلوب كرد .    
.................................
- ميرمصطفي شجاعي سرمربي قبلي تيم باريج اسانس پارسال در چنين موقعيتي در دور رفت مرحله مقدماتي دوره قبل پيش از بازي هفته سيزدهم ( هفته آخر دور رفت 11 / 10 / 90 ) به سبب كسب نتايج ضعيف كنار گذاشته شد . تيم باريج اسانس با حضور وي در دور رفت دوره قبل 4 بار پيروز شده و 8 بار باخته بود . 
- سرمربي تيم باريج اسانس در دور رفت مرحله مقدماتي دوره كنوني حسين معدني است كه  از 11 / 10 / 90 سرمربي اين تيم شده است و به رغم نتايج ضعيف در دور رفت دوره كنوني و مشابه زمان ميرمصطفي شجاعي همچنان سرمربي اين تيم است . 
تيم باريج اسانس با حضور وي در دور رفت دوره كنوني و تا پيش از بازي هفته يازدهم ( هفته آخر دور رفت ) 4 بار پيروز شد و 6 بار باخت كه با باخت بازي هفته يازدهم ، مجموع باخت هاي اين تيم در دور رفت به 7 باخت رسيد

 
.
.