در عصر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، مقوله‌های ارتباطات و اطلاع‌رسانی اركان اصلی زندگی در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. در حیطه این دو مقوله، ضرورت اوّل زندگی در یك شهر، دسترسی به اطلاعات موردنیاز در آن شهر و ایجاد ارتباط با سایر شهروندان به روش‌های آسان، سریع و ارزان می‌باشد. از سوی دیگر ازدیاد جمعیت و گسترش جغرافیایی شهر و به تبع آن افزایش مراكز تجاری و خدماتی و پیچیدگی امور اقتصادی و نیازهای اساسی شهرنشینان به دریافت خدمات و تهیه ملزومات زندگی، معضلاتی نظیر ترافیك سنگین، آلودگی هوا، اتلاف وقت و ارزش دریافت خدمات گران و نامناسب به جهت نداشتن اطلاعات كافی و ایجاد ارتباطات صحیح و ... را در شهرهای بزرگ به وجود می آورد و این در حالی است كه در شهرهای توسعه یافته و در حال توسعه همراه به ایجاد زیر ساخت‌های فیزیكی و سخت‌افزاری نظیر شبكه معابر و امكانات حمل و نقل عمومی و ... اقدام به گسترش دو مقوله، اطلاع‌رسانی شهری و ایجاد امكانات ارتباطی نظیر شبكه های مخابراتی و اینترنت و استفاده صحیح از آن‌ها برای حل معضلات اقدام شده است؛ به گونه‌ای كه امروزه نتایج آن را در شهرهای بزرگ جهان تحت عنوان شهرهای الكترونیكی می‌بینیم.
در این شرایط بود كه شرکت رسارایانه پرداز کاشان، با اعتقاد راسخ به این امر كه اهمیت‌ اطلاع‌رسانی شهری و انتقال ترددهای غیرضروری شهری به شبكه‌های ارتباطی دیگر نظیر مخابرات بیش از گسترش و اصلاح شبكه‌های معابر و ناوگان حمل و نقل عمومی است، اولین فاز از پروژه خود را با احداث سایت اینترنتی www.kashanpage.com شروع کرد و با تشخیص اطلاعات موردنیاز شهروندان، یعنی گام اوّل در فرآیند اطلاع‌رسانی، به عنوان پیش‌گام در این فرآیند، با وجود مشكلات عدیده اطلاع‌رسانی در شهر کاشان، فعالیت خود را آغاز نمود تا گامی موثر در ایجاد شهر الكترونیكی برداشته باشد.
ارائه خدمات اعم از بانك اطلاعات مشاغل، نيازمنديها، استخدام و جوياي كار، اطلاعات کاشان و غيره به عنوان يك فرايند پشتيباني كننده مجموعه فعاليتهاي توليدي و اقتصادي و بازرگاني در کاشان تاكنون بصورت خود جوش و بصورت عمده در ميدان آزمون و خطا و گاه در قالب تقليد از ديگران، شكل گرفته است. اما آنچه مي‌تواند اين تجربه‌ها را قوام و استحكام بخشد پشتوانه علمي ارائه خدمات بوده كه شرکت رسارایانه پرداز کاشان تمامي فعاليتها و برنامه‌هاي خدماتي خود را بر اساس اين مهم پايه‌ريزي و برنامه‌ريزي نموده است.
باشد كه خدماتي در خور شأن و جايگاه مردم کاشان ارايه نمايد.

                                                                                                                                  مدیرعامل شرکت رسا رایانه کاشان
                                                                                                                                 مهندس حسین رسولی


 

 

  تیم اجرایی