پر کردن اطلاعاتی که با * مشخص شده اند ضروری است.

! توجه : مشخصات افراد برای شرکت در قرعه کشی بایستی حقیقی باشد و زمان برنده شدن ، کارت شناسایی از افراد درخواست می شود.

  عضویت در سیستم
  مشخصات فردی

 

  * نام

  * نام خانوادگی
  * شماره شناسنامه  
  * جنسیت

   مرد        زن

  * کشور

      شهر:  

  * آدرس محل سکونت
  * تلفن (همراه)
  * پست الکترونیکی

  مشخصات کاربری (! توجه : سیستم به حروف کوچک و بزرگ حساس است.) (A<>a)
  * نام کاربری         حداقل 6 کاراکتر
  * کلمه عبور        حداقل 6 کاراکتر
  * تکرار کلمه عبور