. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
.

[ کارفرما ها ]


  وضعیت جنسیت سن مدرک شغل درخواستی  
متاهل زن
متاهل زن 20 فوق دیپلم - حسابداری گرایش حسابداری حسابدار
مجرد مرد 25 لیسانس - حسابداری گرایش بازرگانی حسابدار
مجرد مرد 21 فوق دیپلم - حسابداری گرایش علوم انسانی حسابدار
مجرد مرد 25 فوق دیپلم - برق گرایش صنعتی برق كار صنعتي
متاهل مرد 32 لیسانس - زبان انگلیسی گرایش مترجمی كارپردازي
مجرد زن 23 لیسانس - ادبیات فارسی گرایش حسابداری كتابداري
متاهل زن 24 لیسانس - مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد مهندس كشاورزي
متاهل مرد 38 خواندن نوشتن گرایش لوله کشی لوله کشی صنعتی
مجرد مرد 25 فوق دیپلم - سایر گرایش بازرگانی كمك حسابدار
مجرد مرد 21 لیسانس - مهندسی مکانیک گرایش سیالات مهندسي مكانيك
مجرد زن 33 لیسانس - حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی اداري دفتري
متاهل زن 24 لیسانس گرایش زیست شناسی اداري دفتري
مجرد زن 00 لیسانس - حقوق گرایش 000000 اداري دفتري
مجرد مرد 20 دیپلم - اتومکانیک گرایش برق اداري دفتري
متاهل زن 26 لیسانس - ادبیات فارسی گرایش پژوهشگری اداري دفتري
مجرد مرد 30 دیپلم - ریاضی فیزیک گرایش ریاضی فیزیک اداري دفتري
مجرد زن 31 لیسانس - مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار اداري دفتري
مجرد زن 22 لیسانس - مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار اداري دفتري
مجرد مرد 25 لیسانس - سایر گرایش برنامه ریزی درسی اداري دفتري
مجرد مرد 26 فوق دیپلم - معماری نقشه كشي ساختمان
متاهل زن 23 لیسانس - مدیریت دولتی گرایش - مشاوره تحصيلي
متاهل مرد 32 فوق دیپلم - حسابداری گرایش مالی سرپرستي و مديريت
مجرد مرد 22 فوق دیپلم - مکانیک گرایش دانشوی مکانیک سیلات امور آموزشي
متاهل زن 22 لیسانس - سایر گرایش تکنولوژی اموزشی امور آموزشي
مجرد مرد 19 فوق دیپلم - مدیریت مدير داخلي
متاهل زن 27 لیسانس - مدیریت دولتی گرایش ندارد امور بانكي
مجرد زن 28 لیسانس - برنامه ریزی آموزشی گرایش برنامه ریزی آموزشی امور بانكي
مجرد مرد 26 لیسانس - مدیریت دولتی گرایش دولتی امور بانكي
.

صفحات   [1] -

[ ثبت نام کارجویان ]               [ ثبت نام کارفرما ]