. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
.

نام شرکت : دفتر مصالح ساختمانی

شماره ثبت :

تاریخ ثبت : 01/01/1387

رشته کاری : تولید مصالح ساختمانی

.
.

نام شرکت : شرکت آتیه کویر کاشان

شماره ثبت :

تاریخ ثبت : 01/01/1387

رشته کاری : تولید روکش چوبی

.
.

نام شرکت : شرکت آرمان چوب کویر

شماره ثبت :

تاریخ ثبت : 01/01/1387

رشته کاری : MDF

.
.

نام شرکت : شرکت ایران پوشش

شماره ثبت :

تاریخ ثبت : 01/01/1387

رشته کاری : تولید بلوک دیواری ، سقفی و تیرچه

.
.

نام شرکت : شرکت پمپ های کشاورزی

شماره ثبت :

تاریخ ثبت : 01/01/1387

رشته کاری : تولید پمپ های کشاورزی

.
.

نام شرکت : شرکت تعاونی نما چین بهار

شماره ثبت :

تاریخ ثبت : 01/01/1387

رشته کاری : تولید آجرنما

.
.

نام شرکت : شرکت جاوید سازه

شماره ثبت :

تاریخ ثبت : 01/01/1387

رشته کاری : خدمات ساختمانی

.
.

نام شرکت : شرکت دژسان

شماره ثبت :

تاریخ ثبت : 01/01/1387

رشته کاری : تولید اجاق گاز

.
.

نام شرکت : شرکت صنایع بتن نصر

شماره ثبت :

تاریخ ثبت : 01/01/1387

رشته کاری : تولید بتن آماده

.
.

نام شرکت : شرکت صنایع سنگ فراز

شماره ثبت :

تاریخ ثبت : 01/01/1387

رشته کاری : سنگبری

.
.

نام شرکت : شرکت گرانیت صنعتی کاشان

شماره ثبت :

تاریخ ثبت : 01/01/1387

رشته کاری : تولید کاشی و گرانیت

.
.

نام شرکت : شرکت گلستان بلور

شماره ثبت :

تاریخ ثبت : 01/01/1387

رشته کاری : تولید سنگ مصنوعی

.
.

نام شرکت : شرکت کاشان درم

شماره ثبت :

تاریخ ثبت : 01/01/1387

رشته کاری : تولید شن و ماسه رودخانه ایپ

.
.

نام شرکت : شرکت کاشان روت

شماره ثبت :

تاریخ ثبت : 01/01/1387

رشته کاری : تولید کارتن

.
.

نام شرکت : شرکت کفپوش سیمانی

شماره ثبت :

تاریخ ثبت : 01/01/1387

رشته کاری : تولید کفپوش سیمانی

.
.

نام شرکت : کارخانجات سنگ کاشان

شماره ثبت :

تاریخ ثبت : 01/01/1387

رشته کاری : تولید سنگ ساختمانی

.
.

نام شرکت : کارخانمه بلوک زنی

شماره ثبت :

تاریخ ثبت : 01/01/1387

رشته کاری : بلوک زنی

.
.

نام شرکت : کارخانه آسفالت سازی

شماره ثبت :

تاریخ ثبت : 01/01/1387

رشته کاری : تولید قطعات پیش ساخته

.
.

نام شرکت : کارخانه پنبه

شماره ثبت :

تاریخ ثبت : 01/01/1387

رشته کاری : پنبه پاک کنی

.
.

نام شرکت : کارخانه زر کارتن

شماره ثبت :

تاریخ ثبت : 01/01/1387

رشته کاری : کارتن از ورق آماده

.
.

نام شرکت : کارخانه شیشه تزئینی نومک

شماره ثبت :

تاریخ ثبت : 01/01/1387

رشته کاری : تولید شیشه تزئینی

.
.

نام شرکت : کارخانه گچ ماشینی

شماره ثبت :

تاریخ ثبت : 01/01/1387

رشته کاری : تولید گچ ماشینی

.