. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
.

شهرک های صنعتی

  

شهرک ها >> شهرك صنعتي اميركبير >> فرش ماشینی >> شرکت فرش مرینوس بافت کاشان


مشخصات شرکت فرش مرینوس بافت کاشان

 شرکت فرش مرینوس بافت کاشان   نام شرکت
 فرش ماشینی   طبقه بندی شرکت
 01/01/1383   تاریخ ثبت
 2878   شماره ثبت
 1000000000 ریال   سرمایه ثبت شده
 تولید فرش ماشینی   رشته کاری
    تاریخچه
 این شرکت برای تولید و عرضه محصولات خود با بالاترین کیفیت اقدام به ایجاد آزمایشگاه کنترل کیفیت نموده است و کلیه محصولات خود را از ابتدای ورود مواد اولیه به شرکت تا خروج محصولات نهایی(فرش) از شرکت تحت کنترل و بازرسی کامل قرار می دهد که در سایه این اقدام موفق به اخذ استاندارد تشویقی از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی و نیز عضویت در انجمن صنایع نساجی ایران شده است.   خط مشی کیفیت
 39 نفر زیر دیپلم - 2 نفر دیپلم - 1 نفر فوق دیپلم - 3 نفر لیسانس -   تعداد نیروها
 کاشان - شهرک صنعتی امیرکبیر - خیابان شکوفه 1   آدرس
 3 - 2553492 -0361   تلفن (ها)
 2553282 - 0361   فکس (ها)
    موبایل (ها)
    ایمیل
    سایت
    توضیحات